Marput Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o.
ul. Lesiowska 1 (od ul. Kozienickiej – trasa wylotowa w kierunku Kozienic)
26-600 Radom


made by Dominik Baranowski