Gwarancja i reklamacje na części używane.

1. Marput Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o. udziela rękojmi na sprzedawane przez siebie towary.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi uwzględniamy w przypadkach gdy otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem lub w wyniku błędnego lub niepełnego opisu Klient dokonał niewłaściwych zakupów. Nie odpowiadamy za błędy w zakupach z winy Kupującego.

3. Firma Marput Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o. udziela na sprzedawany towar 14 dni gwarancji rozruchowej od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadkach indywidualnych gwarancja ta jest przedłużona co określone jest w opisie aukcji. W czasie trwania gwarancji Klient ma prawo i obowiązek sprawdzić zakupiony towar w celu określenia ewentualnych usterek lub ich braku. Gwarancja rozruchowa obowiązuje w momencie montażu danej części, a po jej zamontowaniu i stwierdzeniu sprawności i braku usterek traci ważność.

4. Potwierdzeniem gwarancji jest dowód zakupu, a w przypadku przedłużonego terminu gwarancji dokument gwarancyjny, w którym określone są warunki gwarancji, reklamacji i zwrotu wraz dokumentem potwierdzającym zakup.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń towaru w okresie trwania gwarancji rozruchowej Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. O fakcie reklamacji Klient ma obowiązek poinformować telefonicznie lub mailowo sprzedającego.

6. Szczegóły reklamacji i zwrotów ustalane są z Klientem indywidualnie w momencie zgłoszenia do obsługi sklepu Marput Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o. faktu reklamacji towaru przez Kupującego. Po określeniu szczegółów Klient przesyła towar do sprzedającego wraz z dowodem zakupu, i opisem usterki lub wady towaru z powodu, której dokonywana jest reklamacja. Koszty przesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

7. Firma Marput Stacja Demontażu Pojazdów Sp. z o.o. ma 3 tygodnie od dnia otrzymani przesyłki na rozpatrzenie reklamacji.

8. Po uznaniu reklamacji Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony towar w terminie do 10 dni roboczych od momentu uznania reklamacji. W przypadku gwarancji przedłużonej warunki określa dokument gwarancyjny. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

9. Po upływie terminu gwarancji reklamacje nie będą uznawane.

10. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie mogą być uwzględnione.

11. Koszty związane z zakupem, zwrotem towaru lub nieuzasadnionej reklamacji pokrywa kupujący.

12. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesyłką są zwracane Klientowi do 10 dni po uznaniu reklamacji.

13. Nie przyjmujemy zwrotu towaru z tytułu reklamacji przesłanych do nas za pobraniem.

14. Formularz zwrotu znajduje się pod poniżej podanym adresem:

Reklamacja .pdf

Reklamacja .doc